Home
Curriculum vitae
Behandeling
Supervisie & training
Wetenschappelijk onderzoek
Boeken
Nederlandstalige publicaties
Voordrachten
Publications in English
Meetinstrumenten
Contact
 
  Held zonder geweld, deel II (draaiboek)

Het draaiboek wordt uitgegeven door Challenger Press, Rijswijk. Prijs: € 50, inclusief verzendkosten. E-mail: r.hornsveld@tiscali.nl.

Held zonder geweld, deel 2 (draaiboek) is een vervolg op Held zonder geweld, deel 1 (draaiboek), een gedetailleerde handleiding voor professionals die te maken hebben met agressieve en / of gewelddadige cliënten. Het betreft een behandeling van 20 wekelijkse bijeenkomsten, drie vijfwekelijkse evaluatiebijeenkomsten en in afnemende frequentie boostersessies. Held zonder geweld, deel 2 dient te worden voorafgegaan door de vijftien wekelijkse bijeenkomsten van deel 1. De behandeling met in totaal 35 wekelijkse bijeenkomsten is vooral bedoeld voor gewelddadige delinquenten of forensisch psychiatrische patiënten met een relatief hoog recidiverisico die vooral proactief agressief gedrag vertonen.

Behandelaars dienen ervaring te hebben met groepsbehandeling bij moeilijk veranderbare delinquenten of forensisch psychiatrische patiënten. Bij voorkeur is één van de behandelaars een ervaren gezondheidszorgpsycholoog die gewoon lid is van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie.

Held zonder geweld, deel 2 is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en op meerjarige ervaring met de behandeling van gewelddadige forensisch
psychiatrische patiënten. Over het effect van Held zonder geweld, deel 1 is afgelopen jaren in (inter)nationale vaktijdschriften gepubliceerd. Een eerste evaluatie van deel 2 heeft veel belovende resultaten opgeleverd.

Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door FPC de Kijvelanden.