Home
Curriculum vitae
Behandeling
Supervisie & training
Wetenschappelijk onderzoek
Boeken
Nederlandstalige publicaties
Voordrachten
Publications in English
Meetinstrumenten
Contact
 
  Meetinstrumenten

Zelfrapportage vragenlijsten/

Self-report questionnaires

Attitudes

Houding jegens Vrouwen Lijst (HVL)
Download de vragenlijst
Download een beschrijving van de vragenlijst

Attitudes toward Women Inventory (AWI)
Download the questionnaire
Dowload a description of the questionnaire

Agressie/Aggression

Agressie Vragenlijst (AVL; Meesters, Muris, Bosma, Schouten, & Beuving, 1996)
Download de vragenlijst
Download een beschrijving van de vragenlijst

Aggression Questionnaire (Buss & Perry, 1992)
Download the questionnaire
Download a description of the questionnaire

Aangepaste Versie van de Agressie Vragenlijst (AVL-AV; Hornsveld, Muris, Kraaimaat, & Meesters, 2008)
Download de vragenlijst
Download een beschrijving van de vragenlijst

Aggression Questionnaire-Short Form (AQ-SF; Bryant & Smith, 2001)
Download the questionnaire
Download a description of the questionnaire

Boosheidsdispositie subschaal van de Zelf-Analyse Vragenlijst (ZAV)
Download de vragenlijst
Download een beschrijving van de vragenlijst
De handleiding van de ZAV kan via Contact worden opgevraagd

Lichamelijke sensaties/Bodily sensations

Boosheid Lichamelijke Signalenlijst (BLS; Zwets, Hornsveld, Kraaimaat, Kanters, Muris, Langstraat, Van Marle, 2014)
Download de vragenlijst

Morele rijpheid/Moral maturity

Aangepaste Versie van het Sociomorele Reflectie Meetinstrument (SRM-AV; Hornsveld, Vermeulen, & Van Veldhuizen, 2009)
Download de vragenlijst
Download de wijze van scoring
Download een beschrijving van de vragenlijst

Adapted Version of the Sociomoral Reflection Measure (SRM-AV; Hornsveld, Kraaimaat, & Zwets, 2012)
Download the questionnaire
Download the way of scoring
Download a description of the questionnaire

Vijandigheid/Hostility

Adapted Version of the Picture-Frustration Study (PSF-AV; Hornsveld, Nijman, Hollin, & Kraaimaat, 2007)
Download de vragenlijst
Download een beschrijving van de vragenlijst
Download voorbeelden voor het scoren van de vragenlijst

Download a description of the questionnaire
Download the English version of the questionnaire
Download English examples for the scoring of the questionnaire
Download the German version of the questionnaire
Download German examples for the scoring of the questionnaire

Woede/Anger

Novaco Anger Scale-Provocation Inventory (NAS-PI; Novaco, 1994; Hornsveld, Muris, & Kraaimaat, 2011)
Download de NAS
Download de NAS-PI
Download een beschrijving van de vragenlijst
Download the questionnaire
Download a description of the questionnaire

Observatieschaal/Observation scale

Geobserveerd gedrag op de afdeling/Observed behavior on the ward 

Observation Scale for Aggressive Behavior (OSAB; Hornsveld, Nijman, Hollin, & Kraaimaat, 2007)
Download de observatieschaal
Download een beschrijving van de observatieschaal
Download the observation scale
Download a description of the observation scale