Home
Curriculum vitae
Behandeling
Supervisie & training
Wetenschappelijk onderzoek
Boeken
Nederlandstalige publicaties
Voordrachten
Publications in English
Meetinstrumenten
Contact
 
  Nederlandstalige publicaties

2022

Hornsveld, R. & Kraaimaat, F. (2022). De Picture-Frustration Study – Aangepaste versie: Een meetinstrument voor vijandigheid. Gedragstherapie, 55(1), 56-72.
Download het artikel

2017

Hornsveld, R., Kraaimaat, F., Muris, P., Nijman, H., Zwets, A., Roza, S., & Van Marle, H. (2017). Het gebruik van zelfrapportage vragenlijsten in de forensische psychiatrie. Gedragstherapie, 50, 277-291.
Download het artikel

2016

Hornsveld, R. H. J., Kanters, T., Gijs, L., Kraaimaat, F. W., Van der Wal, L., & Van Marle, H. J. C. (2016).
De ontwikkeling van een cognitief-gedragstherapeutisch groepsprogramma voor seksueel gewelddadige terbeschikkinggestelden.
Gedragstherapie, 49, 418-446.
Download het artikel

Hornsveld, R. H. J. (2016). Cognitief-gedragstherapeutische programma’s voor (seksueel) gewelddadige terbeschikkinggestelden: een update.
Niet gepubliceerd manuscript.
Download het manuscript

2015

Hornsveld, R. H. J. (2015). Cognitief-gedragstherapeutische programma’s voor (seksueel) gewelddadige terbeschikkinggestelden. In Mevis, P. A. M., Tulen, J. H. M., Raes, B. C. M., Mulder, E. A., Van der Wolf, M. J. F., & Bakker, S. R. (Red.), Omzwervingen tussen psychiatrie en recht. Liber amicorum prof. dr. H.J.C. van Marle (pp. 53-65). Deventer: Wolters Kluwer.
Download het hoofdstuk

Hornsveld, R. H. J., Kanters, T., Gijs, L., Kraaimaat, F. W., Van der Wal, L., & Van Marle, H. J. C. (2015).
Waaraan moet een cognitief-gedragstherapeutisch programma voor seksueel gewelddadige terbeschikkinggestelden voldoen?
Tijdschrift voor Seksuologie, 39, 85-95. 
Download het artikel

2014

Hornsveld, R. H. J., Kanters, T., Zwets, A. J., Kraaimaat, F. W., & Van Veen, W. (2014). De structuur van de Sexual Violence Risk-20 (SVR-20) in seksueel gewelddadige terbeschikkinggestelden. Gedragstherapie, 47, 59-72.
Download het artikel

Hornsveld, R. H. J., Gerritsma, C. H. S., Kanters, T., Zwets, A. J., & Vlachos, S. (2014). Criminogene factoren van seksueel gewelddadige terbeschikkinggestelden. Tijdschrift voor Psychiatrie, 56, 430-438.
Download het artikel

2011

Hornsveld, R. H. J., & Kraaimaat, F. W. (2011).Een groepsbehandeling van gewelddadige adolescenten op een forensisch psychiatrische
polikliniek; eerste resultaten. Tijdschrift voor Psychiatrie, 53, 333-342.
Download het artikel

Hornsveld, R. H. J. (2011). Agressiehanteringstherapie voor gewelddadige terbeschikkinggestelden. In H. Groen, M. Drost, & H. L. I. Nijman (Red.), Handboek Forensische geestelijke gezondheidszorg (pp. 185-194). Utrecht: De Tijdstroom.
Download het hoofdstuk

2009

Hornsveld, R. H. J., Vermeulen, L., & Van Veldhuizen (2009). De ontwikkeling van de Aangepaste Versie van het Sociomorele Reflectie Meetinstrument (SRM-AV). Gedragstherapie, 42, 109-128.
Download het artikel.

2008

Hornsveld, R. (2008). Agressiehanteringstherapie: Methode en klinische praktijk. In I. Weijers (Red.), Justitiële interventies: Voor jeudige daders en risicojongeren (pp. 239-247). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Download wordt nog toegevoegd

Hornsveld, R. H. J., Soe-Agnie, S., Donker, J., & Wal, L. van der (2008). De ontwikkeling van een behandelprogramma voor gewelddadige forensisch psychiatrische patiënten met een cluster B persoonlijkheidsstoornis. Tijdschrift voor Psychiatrie, 50, 703-711.
Download het artikel

2004

Hornsveld, R. H. J., Dam-Baggen, C. M. J. van, Lammers, S. M. M., Nijman, H. L. I., & Kraaimaat, F. W. (2004). Forensisch psychiatrische patiënten met geweldsdelicten: Persoonlijkheidskenmerken en gedrag. Tijdschrift voor Psychiatrie, 46, 133-143.
Download het artikel

Hornsveld, R. H. J., Dam-Baggen, C. M. J. van, Leenaars, P. E. M., & Jonkers, Ph. J. (2004). Agressiehanteringstherapie voor forensisch psychiatrische patiënten met geweldsdelicten: Ontwikkeling en praktijk. Tijdschrift voor Psychotherapie, 30, 22-37.
Download het artikel

2003

Hornsveld, R. H. J., Nijman, H. L. I., & Kavelaars, M. M. (2003). Evaluatie van een cognitief-gedragstherapeutisch programma voor chronisch psychotische terbeschikkinggestelden. Gedragstherapie, 36, 165-177.
Download het artikel

2000

Hornsveld. R. H. J. (2000). Boekbesprekingen: Goldstein. A. P., & McGinnis. E. (1997), Skillstreaming the Adolescent: New Strategies and Perspectives for Teaching Prosocial Skills; Goldstein. A. P., Glick, B., & Gibbs, J. C. (1998), Aggression Replacement Training: A Comprehensive Intervention for Aggressive Youth; Goldstein, A. P. (1999), The Prepare Curriculum: Teaching Prosocial Competencies; Goldstein, A. P. (1999), Low-Level Aggression: First steps on the ladder to violence. Gedragstherapie,
Download het artikel

Hornsveld, R. H. J., & Kavelaars, M. M. (2000). Enkele eerste bevindingen met een zorgprogramma voor TBS-gestelden met chronisch psychotische problematiek. Gedragstherapie, 33, 29-42.
Download wordt nog toegevoegd

1998

Hornsveld. R. H. J. (1998). Boekbespreking: Webster, C. D., & Jackson, M. A. (Eds.)(1997), Impulsivity: Theory, assessment and treatment. Gedragstherapie, 31, 305-311.
Download het artikel

1997

Hornsveld. R. H. J. (1997). Boekbespreking: Lykken, D. T. (1995). The antisocial
personalities. Gedragstherapie, 30, 285-292.
Download het artikel

1994

Hornsveld, R. H. J., & Blom, M. B. J. (1994). Een depot- en lithiumpoli als onderdeel van Riagg-programma´s voor chronici. Tijdschrift voor Psychiatrie, 36, 647-656.
Download het artikel

1983

Hornsveld, R. H. J. (1983). Schrijfkramp: Theorie en behandeling. Gedragstherapie, 16, 22-52.
Download wordt nog toegevoegd