Home
Curriculum vitae
Behandeling
Supervisie & training
Wetenschappelijk onderzoek
Boeken
Nederlandstalige publicaties
Voordrachten
Publications in English
Meetinstrumenten
Contact
 
  Supervisie & training

1 Workshops voor de forensische psychiatrie

1.1 Workshop Groepsbehandeling van gewelddadige forensisch psychiatrische patiënten
1.2 Workshop Begeleiding van (seksueel) gewelddadige forensisch psychiatrische patiënten in een gesloten setting

2 Supervisie

2.1 Supervisie diagnostiek en behandeling
2.2 Supervisie wetenschappelijk onderzoek
2.3 Werkafspraken supervisie 


1 Workshops voor de forensische psychiatrie

De workshops worden gegeven vanuit een Rogeriaans en cognitief-gedragstherapeutisch referentiekader. Theorie wordt geïllustreerd met voorbeelden vanuit de praktijk, waarna geoefend wordt met veelvoorkomende probleemsituaties. Deelnemers worden geacht zelf ook probleemsituaties in te brengen.

1.1 Groepsbehandeling van gewelddadige forensisch psychiatrische patiënten          

Workshop 1 richt zich op behandelaars die zich (verder) willen bekwamen in groepsbehandelingen voor (seksueel) gewelddadige forensisch psychiatrische patiënten. Op basis van functionele analyses leren deelnemers interveniëren in probleemsituaties, zodanig dat wordt aangesloten bij de behandeldoelen van de patiënt op de langere termijn. De workshop duurt één dag, maar kan desgewenst meerdere dagen omvatten. De kosten bedragen: € 225 per deelnemer en per dag, bij een minimum van zes deelnemers. Accreditatie bij FGzP, VGCt of NvvP kan worden aangevraagd.

1.2 Begeleiding van (seksueel) gewelddadige forensisch psychiatrische patiënten in een gesloten setting 

Workshop 2 is bedoeld voor groepsleiders die (seksueel) gewelddadige forensisch psychiatrische patiënten op een afdeling begeleiden. Deelnemers leren hoe in hun milieutherapeutische werkwijze aan te sluiten bij afdeling overstijgende behandelprogramma’s. Daartoe worden ze geïnformeerd over de methodiek van cognitief-gedragstherapeutische programma’s, waarna geoefend wordt met actuele probleemsituaties. De workshop duurt één dag, maar kan desgewenst meerdere dagen omvatten. De kosten bedragen: € 125 per deelnemer en per dag, bij een minimum van tien deelnemers. Accreditatie bij de V & V kan worden aangevraagd.

Download de folder


2.1 Supervisie Diagnostiek en behandeling

De supervisie over diagnostiek en behandeling wordt gegeven vanuit Rogeriaans en cognitief-gedragstherapeutisch referentiekader. De supervisie is bedoeld voor basispsychologen, gezondheidszorgpsychologen i.o., psychotherapeuten i.o. en klinisch-psychologen i.o. Een combinatie met de opleiding tot cognitief-gedragstherapeut is mogelijk. Tijdens de supervisie kunnen de volgende onderwepen aan de orde komen:

 • opstellen van een holistische theorie
 • formuleren van behandeldoelstellingen
 • opstellen van een behandelplan
 • opzetten en uitvoeren van een behandeling
 • evalueren van een behandeling

De supervisie over diagnostiek en behandeling gaat in de regel ook over het functioneren van de supervisant. Thema's die daarbij aan de orde kunnen komen zijn:

 • rol als diagnosticus in relatie tot eventuele rapportage aan derden
 • rol als behandelaar in individuele en groepsbehandelingen
 • omgang met beperkt-gemotiveerde cliënten/patiënten
 • omgang met manipulerende en dreigende cliënten/patiënten

Tijdens de supervisie kunnen ook organisatorische kwesties aan de orde komen:

 • profileren als psycholoog in een multidisciplinair team
 • omgang met leidinggevenden
 • dossier versus werkaantekeningen
 • vertrouwelijkheid versus rapportageplicht

2.2 Supervisie wetenschappelijk onderzoek

Supervisie over wetenschappelijk onderzoek kan betrekking hebben op:

 • opstellen van een onderzoeksplan
 • uitvoeren en evalueren van een onderzoek
 • maken van een onderzoeksverslag
 • schrijven van een publicatie

2.3 Werkafspraken supervisie

Ten aanzien van de supervisie worden van te voren afspraken gemaakt over aantal sessies, financiering, evaluatie en rapportage aan derden. Het in de supervisie besprokene is vertrouwelijk. Indien derden informatie opvragen wordt eerst met de supervisant overlegd. Bent  u geïnteresseerd? Neem dan contact op via r.hornsveld@tiscali.nl.