Home
Curriculum vitae
Behandeling
Supervisie & training
Wetenschappelijk onderzoek
Boeken
Nederlandstalige publicaties
Voordrachten
Publications in English
Meetinstrumenten
Contact
 
  Welkom

Introductie
 

See for the Introduction in English below.

Dr. Ruud H.J. Hornsveld (1946) is klinisch psycholoog, supervisor van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt) en lid van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Hij is verbonden aan de afdeling Psychiatrie van Erasmus MC te Rotterdam. Daarnaast is hij werkzaam als consulent, supervisor en trainer. Ruud was van 1augustus 1997 tot 1 augustus 2013 als klinisch psycholoog/wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan FPC de Kijvelanden te Poortugaal.

Ruud houdt zich voornamelijk bezig met de ontwikkeling van behandelprogramma’s voor forensisch psychiatrische patiënten, zowel volwassenen als adolescenten. Voor het onderzoek naar het effect van dergelijke programma’s analyseert hij niet alleen de psychometrische eigenschappen van bestaande meetinstrumenten, maar ontwikkelt hij ook nieuwe instrumenten voor verschillende dynamische criminogene factoren. Voor zijn dissertatie over de ontwikkeling en evaluatie van de Agressiehanteringstherapie ontving hij in 2008 de prof. Dr. P.E. Boekeprijs. Deze studie werd van 2002 tot 2005 gesubsidieerd door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) van het Ministerie van Justitie.

Ruud publiceert regelmatig over zijn werk in nationale en internationale vaktijdschriften. Daarnaast geeft hij draai- en werkboeken uit van behandelprogramma’s voor forensisch psychiatrische patiënten en van handleidingen voor het gebruik van meetinstrumenten binnen de forensische psychiatrie. Hij geeft cursussen en workshops, verzorgt presentaties op conferenties in binnen- en buitenland, begeleidt als copromotor promovendi en superviseert gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen in opleiding. Hij is lid van de Editorial Board van het Journal of Forensic Psychiatry and Psychology.

Kijk voor supervisie of workshops op de pagina Supervisie en training!!

Introduction
 

Ruud H. J. Hornsveld, Ph.D. (1946) is a clinical psychologist, supervisor of the Association for Behavioral and Cognitive Therapy (VGCt) and member of the Dutch Institute of Psychologists (NIP). He is affiliated with the Department of Psychiatry at Erasmus MC in Rotterdam. He also works as a consultant, supervisor and trainer. Ruud was from 1augustus 1997 to August 1, 2013 as a clinical psychologist/scientific researcher associated with FPC Kijvelanden at Poortugaal, Netherlands.

Ruud is principally engaged in the development of treatment programs for forensic psychiatric patients, both adults and adolescents. For research on the impact of such programs, he not only analyzes the psychometric properties of existing instruments, but he also develops new tools for different dynamic criminogenic factors. For his dissertation on the development and evaluation of Aggression Control Therapy in 2008 he received the prof. P.E. Book Prize. This study was from 2002 to 2005 funded by the Research and Documentation Centre (WODC) of the Ministry of Justice.

Ruud regularly publishes articles on his work in national and international journals. He also turning and workbooks of treatment programs for forensic psychiatric patients and manuals for the use of instruments in forensic psychiatry. He teaches courses and workshops, gives presentations at conferences at home and abroad, supervises Ph.D. students as co-supervisor and supervises health psychologists, psychotherapists and clinical psychologists in training. He is a member of the Editorial Board of the Journal of Forensic Psychiatry and Psychology.

See for publications the page "Publications in English" and for presentations in English the page "Voordrachten."