Home
Curriculum vitae
Behandeling
Supervisie & training
Wetenschappelijk onderzoek
Boeken
Nederlandstalige publicaties
Voordrachten
Publications in English
Meetinstrumenten
Contact
 
  Meetinstrumenten

Zelfrapportage vragenlijsten/

Self-report questionnaires

Attitudes

Houding jegens Vrouwen Lijst (HVL)
Download de vragenlijst
Download een beschrijving van de vragenlijst

Attitudes toward Women Inventory (AWI)
Download the questionnaire
Dowload a description of the questionnaire

Agressie/Aggression

Agressie Vragenlijst (AVL; Meesters, Muris, Bosma, Schouten, & Beuving, 1996)
Download de vragenlijst
Download een beschrijving van de vragenlijst

Aggression Questionnaire (Buss & Perry, 1992)
Download the questionnaire
Download a description of the questionnaire

Aangepaste Versie van de Agressie Vragenlijst (AVL-AV; Hornsveld, Muris, Kraaimaat, & Meesters, 2008)
Download de vragenlijst
Download een beschrijving van de vragenlijst

Aggression Questionnaire-Short Form (AQ-SF; Bryant & Smith, 2001)
Download the questionnaire
Download a description of the questionnaire

Boosheidsdispositie subschaal van de Zelf-Analyse Vragenlijst (ZAV)
Download de vragenlijst
Download een beschrijving van de vragenlijst
De handleiding van de ZAV kan via Contact worden opgevraagd

Lichamelijke sensaties/Bodily sensations

Boosheid Lichamelijke Signalenlijst (BLS; Zwets, Hornsveld, Kraaimaat, Kanters, Muris, Langstraat, Van Marle, 2014)
Download de vragenlijst

Morele rijpheid/Moral maturity

Aangepaste Versie van het Sociomorele Reflectie Meetinstrument (SRM-AV; Hornsveld, Vermeulen, & Van Veldhuizen, 2009)
Download de vragenlijst
Download de wijze van scoring
Download een beschrijving van de vragenlijst

Adapted Version of the Sociomoral Reflection Measure (SRM-AV; Hornsveld, Kraaimaat, & Zwets, 2012)
Download the questionnaire
Download the way of scoring
Download a description of the questionnaire

Vijandigheid/Hostility

Aangepaste Versie van de Picture-Frustration Study (PSF-AV; Hornsveld, Nijman, Hollin, & Kraaimaat, 2007)
Download de vragenlijst
Download een beschrijving van de vragenlijst

Adapted Version of the Picture-Frustration Study (PSF-AV; Hornsveld, Nijman, Hollin, & Kraaimaat, 2007)
Download the questionnaire
Download the English texts for the questionnaire
Download a description of the questionnaire

Woede/Anger

Novaco Anger Scale-Provocation Inventory (NAS-PI; Novaco, 1994; Hornsveld, Muris, & Kraaimaat, 2011)
Download de NAS
Download de NAS-PI
Download een beschrijving van de vragenlijst
Download the questionnaire
Download a description of the questionnaire

Observatieschaal/Observation scale

Geobserveerd gedrag op de afdeling/Observed behavior on the ward 

Observation Scale for Aggressive Behavior (OSAB; Hornsveld, Nijman, Hollin, & Kraaimaat, 2007)
Download de observatieschaal
Download een beschrijving van de observatieschaal
Download the observation scale
Download a description of the observation scale